23 kreative værktøjer samlet ét sted.

Værktøjerne på skoletube er nøje udvalgt og gennemarbejdet i relation til læring og undervisning. Værktøjerne spænder bredt fra tegneserieproduktion, videoredigering til tidslinjer og animationsværksteder. Det hele samlet ét sted bag ét uni-login. Du kan gratis prøve skoletube og alle værktøjerne.

 

 

Undervisning og målstyring

Undervisning er en intenderet form for kommunikation, hvor underviseren har et bestemt mål.  På skoletube kan de 23 værktøjer anvendes til at øge elevens muligheder for at koble sig på det, som læreren underviser i. Læreren kan med værktøjerne anvende mange forskellige modaliteter i hans undervisning, og dermed øge redundansen og sandsynligheden for elevernes tilslutning.

 

Differentiering og eleven som producent

Skoletubes værktøjer sætter den enkelte elev i stand til at eksternalisere (vise), hans forståelse af specifikke emner frem. Det kan foregå i mange værktøjer og som mange forskellige modaliteter. Variationen i værktøjerne giver læreren mulighed for at differentiere de stillede opgaver både i forhold til valg af værktøj, men også i forhold til de enkelte værktøjers mange funktionaliteter.

Eleven kan løse en opgave på mange måder, og variationen i Skoletubes værktøjer sikre, at det er muligt for eleven at arbejde med bevidst at vælge udtryksform, som passer til målgruppen for hans produktion.

På Skoletube kan eleven tilegne sig kompetencer i digital produktion, som både kan være anvendelsesorienteret og kommunikativ.

 

Tegn på læring og Feedback

Elevens produktioner på Skoletube kan stå som et synligt udtryk for, hvad han har lært. Med skoletubes værktøjer kan eleven “vise” hvad han tænker, og på baggrund af elevens produktioner, kan undervisningen tage udgangspunkt i den enkelte og den enkeltes produktioner.

Der er rig mulighed for at give feedback i Skoletubes kanaler. Feedback kan i kanalerne gives både mundtligt, skriftligt men også i form af en “lærerproduktion”, hvor læreren f.eks. optager skærmen, mens han levere sin mundtlige feedback.

Online feedback til elevernes produktioner behøver ikke begrænse sig til Skoletubes kanaler. Selvfølgelig kan feedback gives på klassen, ved gruppesamtaler eller Face-to-Face, men elevens produktion kan også indlejres i andre kommunikationssystemer såsom Skoleblogs, SkoleIntra, Google Classroom og mange mange andre steder.

 

Stilladsering og Remix

I de fleste af værktøjerne på Skoletube er det muligt at opbygge skabeloner, som eleverne kan arbejde videre i. Det giver læreren en mulighed for at stilladsere elevernes læringsproces ved at give dem et tilrettelagt udgangspunkt for en opgave, de skal løse. Det giver også mulighed for at differentiere opgaver med udgangspunkt i den enkelte elev.

Læreren kan f.eks lave 3 forskellige skabeloner til den samme opgave, og på den måde lade eleverne løse den samme opgave på det niveau, som de måtte være kommet til. At opbygge og dele en skabelon kalder vi på Skoletube at “Remixe”.

 

Forlag og Mediesamlinger

Skoletubes værktøjer er integreret i en lang række forlagsmaterialer fra både Gyldendal, Clio Online, Alinea, Condidact med flere. På tværs af elevernes arbejde vil man derfor hele tiden støde på værktøjerne. Derfor vil fortroligheden med værktøjerne hurtigt indfinde sig, og naturligt give plads for den faglige fordybelse. Skoletube gemmer også på en række af såkaldte “Mediesamlinger”. Det er samlinger af billeder,videoer, lyd med mere, som kan anvendes i forbindelse med produktion i de enkelte værktøjer. “Mediesamlingerne” udvider og ændre sig hele tiden, og der kommer løbende flere til. Billeder, video og lydklip er redaktionelt bearbejdet af Skoletube, hvilket sikre adgang til lærerigt og relevant indhold i de enkelte værktøjer.